Blog

Veel voorkomende ziektes bij katten

Het is een pluspunt als je de meest gekende kwaaltjes en ziektes kent die van invloed zijn op katten. Pas wanneer je de risico-indicatoren herkent dat je problemen met de gezondheid van je kat kan opsporen. Een regelmatig onderzoek bij je dierenarts is een andere mogelijkheid om je kat in perfecte gezondheid te houden door mogelijke ziektes al in een vroeg stadium te ontdekken.

Kamping Kat heeft voor jou een opsomming gemaakt van de meest voorkomende ziektes bij katten. Elke verandering in je het gedrag van je kat, is het waard om je dierenarts te raadplegen.

Nierfalen of nierziekte

Het falen van de nieren komt heel frequent voor bij oudere katten, de symptomen zijn onder meer een grotere dorst, veelvuldig plassen en gewichtsverlies. Er zijn nog andere symptomen waarvoor je alert moet zijn:

  • overgeven
  • stinkende adem
  • verminderde eetlust

Een bloedafname kan veel informatie leveren over de gezondheidstoestand van je kat. Dit laat je het best met met een jaarlijks interval onderzoeken. 70% van hun nierfunctie is al onomkeerbaar verloren van zodra er zichtbare symptomen zijn van de ziekte.

Luchtwegeninfectie

Een ander vaak voorkomende ziekte bij katten is een luchtweginfectie, vooral bij kittens. Het herpesvirus is in het merendeel van alle luchtwegeninfecties de verantwoordelijke. Geïnfecteerde katten niezen, hoesten en miauwen veel. Daarnaast hebben ze een lopende neus en komt er vocht uit hun ogen.

Vertoont jouw kat of kitten één van de bovenstaande symptomen, dan is het uitermate belangrijk om jouw dierenarts in te schakelen. Drinkt je kat aanzienlijk minder, dan moet dehydratie als oorzaak van het hoesten uitgesloten kunnen worden.

Hyperthyreoïdie = schildklierprobleem

Een moeilijke term om een te snel werkende schildklier te verwoorden. Deze diagnose wordt vaak gemaakt bij oudere katten. Er is nog steeds veel onderzoek naar de werkelijke oorzaak van deze ziekte. De gevolgen zijn een toegenomen metabolisme, dit vertegenwoordigd zich in een toegenomen eetlust, merkbaar gewichtsverlies, overgeven en algemeen heel actief zijn.

Er bestaan 3 methodes om deze ziekte te behandelen: door middel van een operatie, medicatie of door radiotherapie. Elke situatie is anders en moet afgestemd worden op de best mogelijke behandeling.

Suikerziekte bij katten

Net zoals bij mensen is suikerziekte bij katten ook een ernstige aandoening, dat gelukkig gemakkelijk valt te diagnosticeren. Mogelijke symptomen zijn veel drinken, veelvuldig plassen, toegenomen eetlust en gewichtsverlies. Deze ziekte is levensbedreigend bij katten als het onbehandeld blijft. Het is uitermate belangrijk dat je kat een gebalanceerd evenwicht behoudt, dit is slechts één van de maatregelen die je kan nemen om de verdere ontwikkeling van de ziekte te voorkomen.

Aandoening aan de urinewegen

Onder een aandoening aan de urinewegen verstaan we abnormale omstandigheden van de blaas en de urinebuis. Deze ziekte heeft gevolgen voor een blokkering van de urinewegen en is levensbedreigend, vooral bij katers.

Van zodra je kat naast de kattenbak begint te plassen, op ongepaste plaatsen of slechts weinig kan plassen zijn slechts enkele van de redenen waarom je je kat naar de dierenarts moet brengen.

Enkele andere symptomen:

  • je kat heeft merkbaar pijn bij het plassen
  • er is bloed vermengd met de urine

Gastro-intestinale problemen

Deze problemen vormen één van de vele diagnoses bij katten waarvoor je op de volgende symptomen moet toezien:

  • Verminderde eetlust
  • Het tegengestelde van diarree, verstopping
  • uw kat moet vaak overgeven
  • Diarree

Gastro-intestinale problemen kunnen zicht ontwikkelen door allerlei verscheidene oorzaken waaronder parasieten, een verstoorde stoelgang, voedselintoleranties… Gaat je kat meer of net minder naar de kattenbak is ook indicatie om je dierenarts te raadplegen.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *